top of page

Systemowa Terapia indywidualna, grupowa, terapia par i rodzin

Mental Health Coaching

InternationalTherapy.de -
Terapia systemowa w różnych językach

Już na studiach psychologicznych zafascynowało mnie podejście terapii systemowej, która rozumie problemy nie jako zaburzenia jednostki, ale jako konsekwencję zaburzeń w otoczeniu społecznym osoby, czyli w systemie. 

 

Zgodnie z tym podejściem, człowiek jest częścią systemu. Systemem jest np. nasza rodzina, partnerstwo, środowisko zawodowe, krąg przyjaciół, szkoła itd. 

Wszelkie zmiany w systemie mają wpływ na wszystkich jego uczestników. 

 

Jeśli w systemie występują zaburzone relacje lub niekorzystne polaryzacje i wzorce komunikacji, mogą one wpływać na samopoczucie i zdrowie psychiczne członków systemu. 

Dlatego w terapii/poradnictwie systemowym poruszane są różnorodne problemy życiowe, począwszy od kryzysów zawodowych, konfliktów rodzinnych, kryzysów w związkach i małżeństwach, konfliktów lojalnościowych, problemów wychowawczych, a skończywszy na radzeniu sobie z lękiem i atakami paniki, z zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja, czy choroby psychosomatyczne i wiele innych.

 

W centrum uwagi terapii systemowej nie stoją (jak w innych podejściach terapeutycznych) przyczyny, które sprawiają, że ludzie chorują, tylko wzajemne oddziaływania, role, zachowania i struktury relacji, niezdrowe wzorce, komunikacja i interakcje między daną osobą a wszystkimi formami jej środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji owych elementów w systemie. 

 

Dzięki kilkuletniemu wykształceniu jako systemowy life i business coach & trener, jako terapeuta i doradca systemowy (SG) w Międzynarodowym Towarzystwie Terapii Systemowej (IGST e.V. w Heidelbergu) u dr Bernda Schumachera, oraz terapeuta systemowy d.s. seksualnych i par (IGST e.V.) u Prof. Dr. Ulrich Clement i Dr. Angelika Eck mogę zaoferować moim klientom skuteczne metody doradnictwa i terapii. Rozwiązanie polega na zmianie niekorzystnych wzorców w interakcjach systemu. Klienci zazwyczaj nie są świadomi ich działania. Jeśli klienci mają wgląd w interakcje, dzięki czemu mogą dostrzec i zrozumieć znaczenie swoich objawów w systemie, zazwyczaj łatwiej im sobie z nimi poradzić i znaleźć inny sposób radzenia sobie z nimi. 

 

Terapia systemowa może odbywać się jako terapia indywidualna, par, grupowa i rodzinna.

W jaki sposób mogę TOBIE pomóc?

bottom of page