top of page

Dziedziny specjalizacji

Life Coaching & Rozwój osobowościowy

Masz cele, życzenia i marzenia i chcesz je osiągnąć. Chcesz poprawić swoje relacje interpersonalne z partnerem, rodziną, przyjaciółmi lub kolegami. Być może zostałeś skonfrontowany ze zmianami i być może nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić. Chcesz podejmować właściwe decyzje i szukać optymalnych rozwiązań. Chcesz lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Może nie chcesz już więcej kwestionować poczucia własnej wartości i pewności siebie, albo czuć się odpowiedzialny lub winny za wszystko. 

Chcesz w końcu cos zmienić, chcesz iść do przodu. 

 

Jeśli chcesz rozwijać swoją osobowość, rozwojowi temu zawsze towarzyszy przemiana. Każda przemiana, nawet jeśli jest początkowo postrzegana jako nieznany teren, kryje w sobie nowe możliwości i potencjał rozwojowy. Dlatego też warto podjąć się zmian. Jeśli świadomie zdecydujesz się na tę przemianę i zechcesz nad nią pracować, jeśli twoja motywacja do tej transformacji przyjdzie z głębi duszy, odniesiesz sukces w tym rozwoju. 

 

Nikt nie może zmienić drugiego człowieka. Możemy jednak zmienić samych siebie i w ten sposób wpłynąć na nasze środowisko, a także na innych ludzi i ich zachowanie. Pracując nad własnymi postawami, uczuciami i przekonaniami zmieniamy samych siebie, otoczenie, w którym działamy i ludzi w nim żyjących. Zmieniamy system, w którym się znajdujemy.

 

Będę Cię chętnie wspierała w odkrywaniu Twoich potencjałów, kwestionowaniu Twoich typowych wzorców myślenia i zachowania, Twoich postaw i przekonań oraz chętnie będę Ci towarzyszyła na Twojej drodze zmian.

Poradnictwo zorientowane na poszukiwaniu rozwiązań

"..., ponieważ ludzie są przede wszystkim idealni, a nie deficytowi."

 

Ty i ja, jak wszyscy inni ludzie, mamy problemy i kryzysy w życiu, z którymi się borykamy i które chcemy rozwiązać. Być może zechcesz współpracować ze mną i przezwyciężyć te problemy i kryzysy na drodze wspólnego działania. 

Jako Twój konsultant pomogę Ci dokonać przemiany, tak aby Twoje problemy stały się tematami, którymi należy się zająć, kryzysy stały się sytuacjami życiowymi, na które można mieć wpływ, a Ty przejdziesz od roli ofiary do roli twórcy. 

 

Ponieważ przeze mnie zastosowywana metoda Steve'a de Shazera do zorientowanego na rozwiązania konsultingu koncentruje się na rozwoju osobistym z naciskiem na osobiste potencjały (a nie na problem), odkryjesz na nowo Twoje istniejące potencjały, nowe potencjały powstałe w procesie coachingu, a przede wszystkim odkryjesz na naszej wspólnej drodze samego siebie. Staniesz się znowu bardziej aktywny i weźmiesz na siebie większą odpowiedzialność i spojrzysz na siebie jako twórcę swojej sytuacji życiowej.  Obudujemy razem Twoje własne i istniejące sposoby rozwiązywania i załatwiania spraw oraz Twoje strategie. W tym procesie doświadczysz różnorodnych możliwości i będziesz się rozwijał tak, że pojawi się dla Ciebie nowa i inna rzeczywistość. 

 

Ty jesteś ekspertem swojego życia, ja będę ci towarzyszyła w procesie odkrywania Twoich potencjałów.

Business-Coaching, Coaching Leadera & Coaching sukcesu

Coaching dla kadry zarządczej, biznesowy czy coaching sukcesu - wszystkie te tematy są ze sobą ściśle powiązane.

Menedżerowie mają specyficzne problemy, które wynikają z ich pozycji - trudne rozmowy z pracownikami, konflikty między przełożonymi i zespołami lub to, jak definiuję siebie jako menedżera.

Zbyt często termin "sukces" kojarzony jest tylko z karierą zawodową, z dużą ilością pieniędzy lub wysokim statusem. Sukces może oznaczać znacznie więcej. Niezależnie od tego, czy jest to sukces zawodowy, czy prywatny, zależy on od koncepcji subiektywnej i dlatego powinien być definiowany indywidualnie. 

W związku z tym na wstępie naszego procesu coachingowego odkryjemy razem, co stanowi Twoją osobistą koncepcję sukcesu i będziemy pracować z Twoim osobistym zamysłem dotyczącym sukcesu.

Wspólnie przeprowadzimy analizę sytuacji bieżącej i zdefiniujemy najważniejsze dla Ciebie cele. Stworzymy przyszłościowe perspektywy i opracujemy strategie, które zaprowadzą Cię dalej na Twojej ścieżce życiowej. 

W celu osiągnięcia trwałych wyników coachingu będziemy stosować metody, narzędzia i ćwiczenia oparte na różnych podejściach coachingowych, regularnie i aktywnie wymieniać informacje oraz rozważać kwestię procesu coachingu.

 

Aby optymalnie wesprzeć Cię w drodze do celu, stoję do Twojej dyspozycji jako profesjonalny konsultant. Mój coaching skierowany jest do menedżerów i ekspertów, ze wszystkimi typowymi dla tych grup zawodowych kwestiami i pytaniami. Coaching Leadera i Businessu skierowany jest również do wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, czyli każdej osoby dążącej do sukcesu - to przecież decyzja jest ową siłą, która wszystko zmienia.

Zapobieganie stresowi i wycieńczeniu

Poważne zmiany w warunkach życia i pracy prowadzą do wzrostu poziomu chronicznego stresu. Stres jest wszechobecny i dotyka ludzi we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. Permanentny stres przejawia się nie tylko w wyczerpaniu emocjonalnym, w utracie energii i wydajności, ale także w poważnym pogorszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Dlatego też rozwój skutecznej kompetencji stresowej ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. Podstawą kompetencji stresowej są cztery filary: zdolność do relaksowania się, ruch i uprawianie sportu, zdrowe odżywianie oraz pozytywne nastawienie i zachowanie. 

 

Decydujący wpływ na wszystkie te cztery kwestie możesz mieć Ty sam/a i wzmocnić przez nie swoją odporność na stres i wypalenie, nie tylko wtedy, gdy oznaki wycieńczenia są już zauważalne, ale także i w idealnym przypadku poprzez działania prewencyjne. 

Sam/a możesz rozwijać swoją własną kompetencję stresu. Ja, jako twój trener od prewencji stresowej i wypalenia, będę Cię wspierać w tym procesie. 

 

W naszym coachingu nauczysz się bycia dobrym/dobrą dla siebie.

Dowiesz się, jak powstaje stres i poczucie napięcia, jak działa stres w organizmie, jakie szkody może wyrządzić w naszym zdrowiu i jak dochodzi do wypalenia. Dowiesz się, co to jest relaks i jak on może pozytywnie zadziałać. Zostaniesz wdrożony/a do różnych technik relaksacyjnych i metod redukcji stresu. 

Razem przeanalizujemy Twoją obecną sytuację, zidentyfikujemy Twoje indywidualne źródła stresu i wypracujemy Twój osobisty plan odporności na stres. Ustalimy optymalny dla Ciebie sposób zarządzania czasem i samym sobą. Nauczysz się jak rozpoznawać sygnały i radzić sobie z codziennym stresem i stabilizować swoje zdrowie osobiste. 

Dzięki podejściu hypnosystemowemu uzyskamy dostęp do Twoich procesów emocjonalnych, aby w sposób długotrwały i zrównoważony zmienić głęboko zakorzenione, automatycznie uruchamiające się, nieświadome modele zachowań i nawyki.

Podróże imaginacyjne w głąb własnego organizmu (wg Sabine Fruth)

Hipnoza dla wzmocnienia zdolności samouzdrawiania i samoregulacji

Jako konsultant psychologiczny, terapeuta, trener i coach - również w zakresie stress management & burnout prevention - coraz częściej spotykam się z psychosomatycznymi fenomenami związanymi ze stresem u moich klientów. 

Na szczęście wiele objawów można złagodzić za pomocą metod relaksacyjnych i wszelkiego rodzaju instrumentów obchodzenia się ze stresem. 
Ponieważ pracuję również w oparciu na podejściu hipno-systemowym, zawsze byłam świadoma, że dzięki hipnozie moi klienci mają jeszcze lepszy dostęp do swojej nieświadomości, a tym samym do własnych potencjałów i mocy. 

W 2021 roku ukończyłam trening hipnozy metodą Pani Dr. Sabine Fruth "Imaginary Body Journeys", która przez Dr. Fruth została opracowana jako metoda terapeutyczna, i na celu ma wzmocnienie sił samouzdrawiających i samoregulacji. Następnie nastąpiła moja specjalizacja w dziedzinach kluczowych: dolegliwości psychosomatyczne, alergie oraz blokady i opory wewnętrzne.
 

Podczas "Wyimaginowanych Podróży w głąb organizmu" klienci - w cudowny sposób zarówno dorośli, jak i dzieci - są prowadzeni w głąb swojego ciała, aby "spojrzeć" jak to wygląda u nich np. w miejscu dolegliwości / cierpienia psychicznego lub tez i fizycznego. W ten sposób powstają bardzo indywidualne obrazy, które pasują tylko do danej osoby i obrazują jej wewnętrzny świat. Podczas tych podróży w ciele, które odbywa się oczywiście pod kompetentnym przewodnictwem, klienci znajdują rozwiązania dla swoich dolegliwości. Owe te podróże z ich rozwiązaniami stanowią nieskomplikowaną mentalną stymulację sił samouzdrawiania i samoregulacji.

Z każdym razem zdumiewa mnie, jak moi klienci znajdują dostęp do tych samouzdrawiających mocy, jak je wzmacniają i jak mogą one ewentualnie wspierać leczenie medyczne.

Terapia indywidualna, terapia par i rodzin

Już na studiach psychologicznych zafascynowało mnie podejście terapii systemowej, która rozumie problemy nie jako zaburzenia jednostki, ale jako konsekwencję zaburzeń w otoczeniu społecznym osoby, czyli w systemie. 
 

Zgodnie z tym podejściem, człowiek jest częścią systemu. Systemem jest np. nasza rodzina, partnerstwo, środowisko zawodowe, krąg przyjaciół, szkoła itd. 

Wszelkie zmiany w systemie mają wpływ na wszystkich jego uczestników. 
 

Jeśli w systemie występują zaburzone relacje lub niekorzystne polaryzacje i wzorce komunikacji, mogą one wpływać na samopoczucie i zdrowie psychiczne członków systemu. 

Dlatego w terapii/poradnictwie systemowym poruszane są różnorodne problemy życiowe, począwszy od kryzysów zawodowych, konfliktów rodzinnych, kryzysów w związkach i małżeństwach, konfliktów lojalnościowych, problemów wychowawczych, a skończywszy na radzeniu sobie z zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja, schizofrenia czy choroby psychosomatyczne i wiele innych.

 

W centrum uwagi terapii systemowej nie stoją (jak w innych podejściach terapeutycznych) przyczyny, które sprawiają, że ludzie chorują, tylko wzajemne oddziaływania, role, zachowania i struktury relacji, niezdrowe wzorce, komunikacja i interakcje między daną osobą a wszystkimi formami jej środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji owych elementów w systemie. 

My Approach

Twój coach / doradca psychologiczny / terapeuta na wspólną drogę

Tym, co wyróżnia mnie jako dobrego terapeutę, doradcę i coacha, jest z jednej strony moje różnorodne doświadczenie życiowe ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami, a przede wszystkim siła, jaką zdobyłam dzięki lekcjom, których się nauczyłam i kryzysom, które opanowałam. Jako żona i matka (w międzyczasie dorosłej) córki wiem, jak opanować akt równowagi między karierą a życiem prywatnym i nadal tworzyć przestrzeń dla własnych zainteresowań i samorealizacji. 

 

Z drugiej strony, jest to szerokie spektrum doświadczeń zawodowych, które zdobyłam również na scenie międzynarodowej (Azja, Europa). Przez wiele lat pracowałam w sektorze finansów i mody, zajmowałam różne stanowiska, takie jak Project Leader, trener szkoleniowy, Marketing- i Relationship-Manager, Key-Account- i Product Manager. Dzięki pracy jako niezależny terapeuta, doradca i coach i dzięki pracy naukowej jestem w stanie zmienić perspektywy z pracownika na przedsiębiorcę.

Zainteresowania moje są bardzo zróżnicowane i obejmują nie tylko psychologię i politykę, ale także sztuki piękne, takie jak teatr, architektura, czy też pisanie poezji i prozy. Moja fascynacja nowym pozwala mi ciągle uczyć się i rozwijać oraz spojrzeć na świat poza własnym horyzontem. Dzięki moim długim okresom pobytu za granicą i mojej wielkiej pasji - podróżowaniu - poznaję nowe perspektywy i plany życiowe oraz czerpię inspirację ze wspaniałych spotkań.

 

To właśnie te spotkania i wymiana z wyjątkowymi i niepowtarzalnymi ludźmi, z najbardziej zróżnicowanymi koncepcjami życia, przekonaniami, kulturami, religiami, preferencjami seksualnymi i światopoglądami, z ich wspaniałymi historiami i smutnymi dramatami życiowymi, doprowadziły mnie do decyzji podjęcia pracy w charakterze terapeuty, coacha i poradnika psychologicznego - i to z całego serca.
 

Aby uwzględnić różnorodność osobowości, celów i planów życiowych, ogromne znaczenie ma oczywiście indywidualne reagowanie na klienta i zastosowanie odpowiednich metod coachingowych i terapeutycznych. Dlatego bardzo ważna jest szeroka wiedza z tego zakresu. Oprócz mojej wiedzy akademickiej w dziedzinie ekonomii, psychologii i psychologii biznesu, posiadam dużą liczbę szkoleń terapeutycznych, psychologicznych i coachingowych z różnymi specjalizacjami. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę specjalistyczną poprzez szkolenia, wymianę wiedzy z kolegami i autodydaktykę. 
Jako członek Międzynarodowej Federacji Coachów (International Coaching Federation - ICF), Stowarzyszenia Systemowego (SG), Towarzystwa Hipnozy Klinicznej Miltona Ericksona (MEG), Niemieckiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Programowania Neurolingwistycznego (DVNLP/IN) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Coachingu (ECA), reprezentuję etykę i standardy jakości tych stowarzyszeń..

 

W moich sesjach zawsze skupiam się na kontakcie z klientem pełnym zaufania i uznania, na jego pragnieniach i celach, jego filozofii życia, oraz na jego pozytywnych możliwościach i wizji przyszłości.

Sylvia F Rodatz 1.jpg
bottom of page