top of page
Zapobieganie stresowi i wycieńczeniu

Poważne zmiany w warunkach życia i pracy prowadzą do wzrostu poziomu chronicznego stresu. Stres jest wszechobecny i dotyka ludzi we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. Permanentny stres przejawia się nie tylko w wyczerpaniu emocjonalnym, w utracie energii i wydajności, ale także w poważnym pogorszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Dlatego też rozwój skutecznej kompetencji stresowej ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. Podstawą kompetencji stresowej są cztery filary: zdolność do relaksowania się, ruch i uprawianie sportu, zdrowe odżywianie oraz pozytywne nastawienie i zachowanie. 

 

Decydujący wpływ na wszystkie te cztery kwestie możesz mieć Ty sam/a i wzmocnić przez nie swoją odporność na stres i wypalenie, nie tylko wtedy, gdy oznaki wycieńczenia są już zauważalne, ale także i w idealnym przypadku poprzez działania prewencyjne. 

Sam/a możesz rozwijać swoją własną kompetencję stresu. Ja, jako twój trener od prewencji stresowej i wypalenia, będę Cię wspierać w tym procesie. 

 

W naszym coachingu nauczysz się bycia dobrym/dobrą dla siebie.

Dowiesz się, jak powstaje stres i poczucie napięcia, jak działa stres w organizmie, jakie szkody może wyrządzić w naszym zdrowiu i jak dochodzi do wypalenia. Dowiesz się, co to jest relaks i jak on może pozytywnie zadziałać. Zostaniesz wdrożony/a do różnych technik relaksacyjnych i metod redukcji stresu. 

Razem przeanalizujemy Twoją obecną sytuację, zidentyfikujemy Twoje indywidualne źródła stresu i wypracujemy Twój osobisty plan odporności na stres. Ustalimy optymalny dla Ciebie sposób zarządzania czasem i samym sobą. Nauczysz się jak rozpoznawać sygnały i radzić sobie z codziennym stresem i stabilizować swoje zdrowie osobiste. 

 

Zdrowie definiowane jest według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako dobre samopoczucie (stabilność i zadowolenie fizyczne, psychiczne i społeczne), podobnie jak choroba definiowana jest jako zaburzenie funkcjonalne (zaburzenie fizyczne, psychiczne, umysłowe).

Zdrowie, czyli dobre samopoczucie, ma najwyższą wartość osobistą i społeczną, ponieważ tylko wtedy jesteśmy zadowoleni i zdolni do działania. Z tego powodu WHO opracowała narzędzie do pomiaru dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego - kwestionariusz WHO 5. Ten skaning składa się tylko z 5 pytań, które dostarczają oceny uczuć i nastrojów z ostatnich tygodni i dają wgląd we własne samopoczucie. W ten sposób kwestionariusz WHO 5 może być optymalnie wykorzystany, jako pierwszy wskaźnik, w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania stresowi.

Wypróbuj sam/a i zobacz, jakie jest Twoje samopoczucie!

WHO-5_indeks_samopoczucia.png

Wskaźniki Dobrego Samopoczucia (WHO-5) 

Obliczanie wyniku: 

Wynik surowy uzyskuje się poprzez zsumowanie wyników odpowiedzi na pięć pytań. Wynik surowy mieści się w przedziale od 0 do 25, przy czym 0 oznacza najgorszą z możliwych jakość życia a 25 oznacza najlepszą z możliwych jakość życia. 

Aby otrzymać wynik procentowy w skali od 0 do 100, wynik procentowy należy pomnożyć przez 4. W wyniku procentowym 0 oznacza najgorszą z możliwych, a wynik 100 oznacza najlepszą z możliwych jakość życia. 

Interpretacja:

Zaleca się przeprowadzenie testu Major Depression (ICD-10) Inventory lub innego testu na obecność depresji, jeśli wynik surowy wynosi poniżej 13 lub jeśli pacjent wybrał odpowiedź na któreś z pięciu pytań dającą 0 czy 1 punkt. Wynik poniżej 13 wskazuje na złe samopoczucie i stanowi wskazanie do przeprowadzenia badania w kierunku depresji zgodnie z klasyfikacją ICD-10. 

Obserwacja zmian: 

W celu obserwowania ewentualnych zmian samopoczucia, używa się wyniku procentowego. Różnica 10% oznacza istotną zmianę (według John Ware, 1996). 

© Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerød 

bottom of page