top of page

1xCoaching

3 godziny na wyjaśnienie Twoich "palących" kwestii

Czy zastanawiasz się czasami, dlaczego w pewnych sytuacjach zawsze reagujesz w ten sam sposób, że sytuacje te zawsze wywołują te same myśli i że zawsze w nich stosujesz te same strategie? Jako dorosła i wolna osoba planujesz, że następnym razem zareagujesz inaczej w tej samej sytuacji. A kiedy ten moment nadejdzie, wciąż wpadasz w ten sam stary wzór postępowania. 

Czy znasz takie sytuacje?

 

Wszyscy mamy pewien rodzaj skryptu, nieświadomy program, według którego człowiek żyje. Ten plan życia zostaje ukształtowany we wczesnym dzieciństwie i w procesie dorastania. Opiera się on na doświadczeniach, na pouczeniach i zakazach, na relacjach, które mamy z rodziną i środowiskiem, i ma on znaczący wpływ na strategie i poczucie własnej wartości dziecka. Program ten staje się częścią nas i jest odtwarzany automatycznie. Również w późniejszym, dorosłym życiu nieświadomie kieruje on naszym zachowaniem.
 

Treść programu życiowego staje się dla nas najbardziej palącą kwestią życiową, ponieważ program ten towarzyszy nam również przez całe życie. Ale czym są te treści?

Istnieją pewne wskazówki i przesłania, które my jako dzieci ciągle słyszymy lub otrzymujemy w sposób nie-werbalny od naszych opiekunów. Przekształcamy owe przesłania w strategię przetrwania, by być kochanym, by przynależeć, by zyskać uwagę otoczenia i osób kochanych. 

W Analizie Transakcyjnej według Erica Berne'a, te przesłania są głównymi motywami naszych działań. To one nas napędzają i sterują, i kształtują nasze wzorce zachowań. Stają się one naszym mottem życiowym, takim jak:

 

o "Ja jestem perfekcjonistą."

o "Nie potrzebuję pomocy, dam sobie radę."

o "Zawsze postępuję racjonalnie." 

o "Nie lubię być w centrum uwagi."

o "Wiem, że nie jestem taki dobry." 

o "Ja po prostu potrzebuję harmonii."

o "Nie mogę zawieść innych," itd.

 

Jeśli te przesłania są zbyt silnie rozwinięte, mogą działać szkodliwie. 

Dlatego też ważne jest, aby znaleźć dostęp do swoich własnych przesłań. 

W rozważnym, wspólnym procesie coachingowym poznamy Twoje motywatory i przesłania, złagodzimy ich działanie, oraz znajdziemy drogę, by wykorzystać je w pozytywny sposób.

 

Jakie masz korzyści z 1x coachingu?
 

- Analizujemy, jakie biograficzne, nieświadome doświadczenia odgrywają rolę w Twoim palącym problemie.

- Uświadamiasz sobie, czym sam się przyczyniasz do swojego palącego problemu.

- Wspólnie znajdziemy rozwiązanie i zaplanujemy, jak zastosujesz nowe strategie zachowawcze i tym samym emocjonalne.

 

Wyruszmy razem na poszukiwanie. Wnieś do swojej świadomości to, co nieświadome i co działa automatycznie jak program. Twój scenariusz życia i jego palące kwestie mogą być przemyślane i świadomie zredefiniowane. Wtedy jako autonomiczny człowiek naprawdę możesz podejmować świadome i wolne decyzje.

 

Online i w moim biurze - czekam na Ciebie i Twoje "palące" kwestie.

IMG_0472_edited.png
bottom of page